Kişisel Verilerin İşlenmesi

2016/679 sayılı Genel Veri Koruma Yönetmeliğine (“GVKY”) uygun olarak, bu Onay Formunun içeriğini

 okuduğumu ve anladığımı beyan ederim. Kişisel bilgilerimin (hassas kişisel bilgiler de dahil olmak üzere) Gizlilik Bildirimi’nde

 belirtilen  tüzel kişi ve/veya bağlı kuruluşları (“Kontrolör”) tarafından GVKY’a,  Kontrolörün linkte yer alan gizlilik bildirimine (“Gizlilik Bildirimi”)  ve kişisel verilerin korunması için yürürlükte olan ilgili diğer tüm  mevzuata tamamen uygun olarak işleneceğini kabul ediyorum.

GVKY,kişisel  verilerin işlenmesi ve kişisel verilerin serbest dolaşımı ile ilgili  kurallar hususunda, gerçek kişilerin korunması ile ilgili kuralları  belirler. Gerçek kişilerin temel hak ve özgürlüklerini ve özellikle de  kişisel verilerin korunmasına ilişkin haklarını korur. Dürüstlük, kanuna uygunluk ve şeffaflık ilkeleri temelinde, kişisel verileriniz sadece bu   amaçlarla ve Gizlilik Bildirimi ile uyumlu olacak şekilde toplanır,işlenir ve aktarılır.


Kişisel verilerimin geçici,      sabit veya sürekli iş ve istihdam  olanakları sağlama amacıyla; mevcut      pozisyonlar ile ilgili uyarı

 göndermek amacıyla; bireysel gelişim ve      kariyer planlarının değerlendirilmesi için profillerin ve mesleki      becerilerin

 değerlendirilmesi (otomatik araçlar dahil) amacıyla; ve eğitim  ve değerlendirme kurslarına katılım ve katılım amacıyla (Gizlilik

 Bilidirmi’nde daha ayrıntılı olarak açıklandığı gibi) işlenmesine ilişkin      olarak Kişisel bilgilerimin faks,      e-posta, sms ve mms aracılığıyla, (Gizlilik Bildirimi’nde daha ayrıntılı      olarak açıklandığı şekilde)    yürütülen interaktif iletişim, Pazar      anketleri ve

istatistiksel   çalışmalar dahil olmak üzere pazarlama faaliyetlerinin ve ticari   iletişimin tanıtımı amacıyla

işlenmesine ilişkin      olarak Hassas verilerimin yalnızca      kaçınılmaz bir şekilde gerekli olduğu durumlarda ve Gizlilik Bildirimi’nde      daha ayrıntılı olarak açıklanan amaçlar için işlenmesine ilişkin olarak;      kişisel

verilerin korunması için yürürlükte olan ilgili diğer tüm mevzuata  tamamen uygun olarak işleneceğini kabul ediyorum.


© 2022 Karanfil Grup

Bu site Zenith Dijital® tarafından hazırlanmıştır.